/
Mums ir zemākie tarifi elektrībai!

Mums ir zemākie tarifi elektrībai!

Turklāt, AEnergy klientiem netiek piemērota līguma laušanas maksa

Pieslēdz arī savus seniorus

Pieslēdz arī savus seniorus

un viņi varēs lietot lētāko elektrību Latvijā!

Rēķinu apmaksa arī Maxima Latvija veikalos

Rēķinu apmaksa arī Maxima Latvija veikalos

Tas ir viegli, ātri un izdevīgi!

Norādi savu vidējo ikmēneša elektrības patēriņu

un izvēlies sev izdevīgāko tarifu

Pieslēguma veids

Nepieciešama palīdzība tarifa izvēlē?

Atsūtiet savu tālruņa numuru. Mēs ar Jums sazināsimies un palīdzēsim.

Jūsu tālruņa numurs tiks izmantots vienīgi, lai sazinātos ar Jums par AEnergy elektrību. AEnergy Privātuma politika

Kā pieslēgt pakalpojumu?

Aizpildi elektronisko pieteikuma formu

Noslēdz līgumu līdz mēneša 15. datumam

Sāc lietot ar nākamā mēneša 1. datumu

Vienkāršāk pieteikties ar WhatsApp

Vienkāršāk pieteikties ar WhatsApp

1. Nofotogrāfē skaitītāju un atsūti mums WhatsApp uz numuru +371 2767 9699

2. AEnergy pārstāvis sazināsies ar Jums un informēs par tālāko.

Jautājumi un atbildes

Kļūt par AEnergy klientu ir vienkārši:

1. solis sadaļā Tarifi izvēlieties sev piemērotāko Tarifu un aizpildiet pieteikuma formu.

2. solis kļūstiet par AEnergy klientu

3. solis AEnergy informēs AS “Sadales Tīkls” un Jūsu iepriekšējo tirgotāju, ka turpmāk esat AEnergy klients.

Jāatceras, ka par tekošo mēnesi rēķinu par elektroenerģiju jums izrakstīs iepriekšējais tirgotājs, tāpēc arī iepriekšējam tirgotājam jāiesniedz skaitītāja rādījumi. 

Jā, AEnergy piegādā elektroenerģiju objektiem visā Latvijā, neatkarīgi no objekta atrašanās vietas un veida - pilsēta, lauki, viensēta vai jebkura cita vieta Latvijā.

Tirgotāja maiņas gadījumā objektam netiek mainīts skaitītājs. Visi uzstādītie skaitītāji ir AS “Sadales tīkls” īpašums, attiecīgi, noslēdzot līgumu ar AEnergy, objektā esošais skaitītājs būt pietiekams, lai tiktu veikta patērētās elektroenerģijas uzskaite. 

Ja radušies elektroenerģijas traucējumi, par to jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz bezmaksas uzziņas tālruni 8404 (24h). 

Jā, AEnergy piedāvā elektroenerģiju arī juridiskajām personām. Lai saņemtu mūsu izstrādāto individuālo cenas piedāvājumu, nepieciešams AEnergy mājas lapā aizpildīt īsu pieteikuma formu juridiskajām personām

Kļūt par AEnergy klientu ir vienkārši:

1. solis 
sadaļā Tarifi izvēlieties piemērotāko tarifu un aizpildiet pieteikuma formu;

2. solis
saņemot pieteikumu, AEnergy nosūtīs līgumu uz Jūsu norādīto e-pasta vai objekta adresi;

3. solis
saņemot līgumu, informējiet AEnergy, ka līgums no Jūsu puses ir saskaņots. Pēc saskaņojuma saņemšanas, Jūs kļūstiet par AEnergy klientu.

Jautājumu gadījumā sazinieties, sūtot e-pastu uz info@aeonenergy.lv vai zvanot uz klienta atbalsta centru pa tālruni 27 679 699

Jā, AEnergy piedāvā apvienot visus Jūsu objektus vienā līgumā.

Aizpildot pieteikuma veidlapu, varat norādīt tajā vairākus objektus un izvēlēties katram savu vai visiem vienu Tarifu.

Papildus ir iespēja pieslēgt supertarifu Dzintariņš senioriem ar fiksēto maksu par elektroenerģiju tikai EUR 0.04750 par kWh (bez PVN).

AEnergy klienti jebkurā laikā var mainīt objektam piemērojamo tarifu.

Maksa par tarifa maiņu netiek piemērota.

Lai nomainītu tarifu, informācija jāsūta uz e-pastu info@aeonenergy.lv vai jāzvana klientu atbalsta centram 27 679 699

AEnergy ar klientiem slēdz beztermiņa līgumus. Tas nozīmē, ka mūsu klienti var jebkurā laikā pārtraukt līgumu bez līguma laušanas maksas.

Jums ir tiesības atteikties no SIA „AEnergy” pakalpojuma, neminot atteikšanās iemeslu. 

Atteikuma tiesību veidlapu iespējams lejuplādēt ŠEIT

Ar vispārējiem līguma noteikumiem iespējams iepazīties šeit: 
AEON Energy līguma par elektroenerģijas tirdzniecību pamatnoteikumi

 

Informāciju par plānotajiem un avārijas darbiem saņemtsiet īsziņas vai e-pasta veidā no AS "Sadales tīkls".

Ja objektā nav elektroenerģijas, jāsazinās ar AS "Sadales tīkls", zvanot uz bojājumu pieteikšanas tālruni 8404.

AEnergy rēķinus sūta elektroniski uz klienta norādīto e-pasta adresi 

Piedāvājam rēķinus sūtīt arī pa pastu uz klienta norādīto adresi vai īsziņas (SMS) formā. Tas ir maksas pakalpojums:

  • rēķina saņemšana pa pastu - EUR 1.00
  • rēķina saņemšana īsziņas formā - EUR 0.20

Lai saņemtu rēķinus uz citu pasta adresi, sūtiet informāciju uz AEON Energy e-pastu info@aeonenergy.lv

AEnergy izrakstīto rēķinu apmaksas termiņš ir 15. datums.

Nokavējuma procentus 0.15% apmērā, AEnergy aprēķina sākot ar pirmo rēķina kavējuma dienu, tikai gadījumā, ja klients kavē rēķina apmaksu vairāk kā 10 dienām, t.i. izrakstītais rēķins nav apmaksāts arī pēc 25. datuma.

 

Jā, AEnergy piedāvā šādu iespēju. Jūsu veiktā pārmaksa tiks izmantota, lai segtu kārtējos maksājumus. Pārmaksas apmērs tiks atspoguļots ikmēneša rēķinos.

Ja radušies jautājumi par saņemto elektroenerģijas rēķinu, sazinieties ar AEnergy klientu zvanu centru 27 679 699 vai sūtiet e-pastu uz info@aeonenergy.lv

Apmaksājot rēķinu, jānorāda:

  • AEnergy piešķirtais klienta numurs (atrodams elektroenerģijas tirdzniecības līgumā)

vai

  • AEnergy rēķina numurs

Veicot maksājumu par vairākiem klientiem kopā, nepieciešams norādīt informāciju par abiem klientiem - pretējā gadījumā maksājums pilnā apmērā tiks piesaistīts maksājuma veicējam.

 

Ja esi aizmirsis iesniegt skaitītāja rādījumus no 27.datuma līdz 3.datumam un nevēlies, lai rēķins tiktu sastādīts atbilstoši vidējam patēriņam, dari mums zināmus savus aktuālos skaitītāja rādījumus un par turpmāko parūpēsies AEnergy komanda. 

Derīgi zināt, ka gadījumā, ja skaitītāja rādījumi tiks iesniegti pēc iepriekš minētā termiņa, datu apstrādes procesa dēļ rēķins var tikt izrakstīts arī pēc 10.datuma

Nē, ja objektam ir uzstādīts viedais skaitītājs, tad nav nepieciešams katru mēnesi nodot skaitītāja rādījumus.

Svarīgi pārliecināties vai uzstādītais skaitītājs ir aktīvs. 

To iespējams izdarīt, zvanot AEnergy klientu atbalsta centram 27679699 vai AS “Sadales tīkls” 8403 

Ja izvēlēts izlīdzinātais maksājums, skaitītāja rādījumi jānodod tikai vienreiz gadā.

Skaitītāja rādījumus varat iesniegt:

 

AEnergy iesaka saviem klientiem nodot ikmēneša skaitītāja rādījumus arī gadījumā, ja elektroenerģija attiecīgajā mēnesī nav patērēta. Gadījumā, ja skaitītāja rādījumi netiks nodoti, rēķins tiks sastādīts pēc objekta vidējā patēriņa.

AS “Sadales tīkls” mums atsūtīs datus par Jūsu vidējo patēriņu objektā. Attiecīgi rēķins par konkrēto mēnesi tiks izrakstīs ievērojot vidējo patēriņu objektā.

Vidējais patēriņš objektā var atšķirties no Jūsu faktiskā mēneša patēriņa. 

Šādā gadījumā AEnergy iesaka saviem klientiem iesniegt iepriekšējam tirgotājam pēdējā mēneša skaitītāja rādījumus. Pretējā gadījumā var izveidosies situācija, ka jaunais rēķins tiks sastādīts ievērojot objekta vidējo patēriņu, kas var būt lielāks kā faktiski patērēts attiecīgajā mēnesī.