Skaitītāja rādījumus iespējams nodot no katra mēneša 27. līdz nākamā mēneša 3.datumam