Palīdzība klientiem

Kļūt par AEnergy klientu ir ļoti vienkārši:

 1. Solis - izvēlieties sev piemērotāko tarifu un aizpildiet pieteikuma formu

 2. Solis - apstipriniet AEnergy atsūtīto līgumu

Par pārējo parūpēsimies mēs!

3. Solis - AEnergy informēs AS Sadales tīkls un iepriekšējo tirgotāju, ka ar Jūsu izvēlēto datumu esat mūsu klients.

 

Ja nepieciešama palīdzība Tarifa izvēlē vai anketas aizpildīšanā, sazinieties ar mums, sūtot epastu uz infor@aeonenergy.lv vai zvanot uz Klienta atbalsta centru pa tālruni 27 679 699

AEnergy ir īpaši parūpējies par Senioriem, piedāvājot tiem iespējams visizdevīgāko tarifu Latvijā.

Ja esat vai plānojat noslēgt līgumu ar AEnergy par elektroenerģijas tirdzniecību, Jums ir iespēja pieslēgt papildus objektu, kam tiks piemērots viszemākais tarifs - Dzintariņš Senioriem ar fiksētu maksu par elektroenerģiju EUR 0.04750 par kWh.

Tarifa Dzintariņš pieslēgšana:

 • Tarifs pieslēdzams tikai kopā ar vēl vienu citu objektu, kam izvēlēts viens no šiem tarifiem - Stabilais vai AEON Birža

 • Tarifs pieslēdzams objektam, kas pieder personai, kuras vecums ir virs 60 gadiem

 • Objektu ar tarifu Dzintariņš Senioriem var izslēgt vai iekļaut noslēgtajā līgumā par elektroenerģijas tirdzniecību

 • Elektroenerģijas cena EUR 0.04750 par kWh tiek piemērota par objektā patērētajām 120 kilovatstundām mēnesī

 • Ja mēneša patēriņš objektam ir virs 120 kWh, tad 121 kWh un katrai nākamajai patērētajai kilovatstundai tiks piemērota maksa EUR 0.05000 par kWh

Jūsu elektrības rēķinu veido trīs pamat daļas:

1. Elektroenerģijas cena

Maksājuma apmēru varat ietekmēt, sekojot līdz savam elektroenerģijas patēriņam un izvēloties izdevīgāko tarifu

2. AS "Sadales tīkls" pārvaldes un sadales sistēmas pakalpojumu  izmasas:

 • Maksa par elektroenerģijas piegādi  - fiksēts maksājums par katru objektam piegādāto kWh
 • Maksa par pieslēguma nodrošināšanu - fiksēts maksājums, kas atkarīgs no fāžu skaita un ievadstrāvas aparāta strāvas lieluma

3. Maksa par obligātā iepirkuma komponenti (OIK)

 • Maksa par OIK  - fiksēts maksājums par katru objektam piegādāto kWh. Maksājums samazinās, ja patērējat mazāk elektroenerģiju
 • Jaudas komponentes maksājums  - fiksēts maksājums, kas atkarīgs no fāžu skaita un ievadstrāvas aparāta strāvas lieluma

Skaitītāja rādījumu nodošana

Skaitītāja rādījumus iespējams nodot no katra mēneša 27. līdz nākamā mēneša 3.datumam vienā no zemāk aprakstītajiem veidiem:

1. Zvanot uz AS "Sadales tīkls” bezmaksas tālruni 80200408

2. Ievadot rādījums AS "Sadales tīkls" klientu portālā: www.e-st.lv

3. Paziņojot rādījumus tieši AEnergy:

 • Ievadot skaitītāja rādījumus AEnergy mājas lapā
 • nosūtot e-pastu uz info@aeonenergy.lv ar šādu informāciju:
  klienta numurs, skaitītāja rādījums
 • nosūtot ziņu WhatsApp aplikācijā ar nofotogrāfētu skaitītāju un objekta adresi (nr. 23992649)
   

Skaitītāju rādījumi nav jānodod, ja Jūsu objektā uzstādīts viedais skaitītājs.

 

Jautājumi un atbildes

Kļūt par AEnergy klientu ir vienkārši:

1. solis sadaļā Tarifi izvēlieties sev piemērotāko Tarifu un aizpildiet pieteikuma formu.

2. solis kļūstiet par AEnergy klientu

3. solis AEnergy informēs AS “Sadales Tīkls” un Jūsu iepriekšējo tirgotāju, ka turpmāk esat AEnergy klients.

Jāatceras, ka par tekošo mēnesi rēķinu par elektroenerģiju jums izrakstīs iepriekšējais tirgotājs, tāpēc arī iepriekšējam tirgotājam jāiesniedz skaitītāja rādījumi. 

Jā, AEnergy piegādā elektroenerģiju objektiem visā Latvijā, neatkarīgi no objekta atrašanās vietas un veida - pilsēta, lauki, viensēta vai jebkura cita vieta Latvijā.

Tirgotāja maiņas gadījumā objektam netiek mainīts skaitītājs. Visi uzstādītie skaitītāji ir AS “Sadales tīkls” īpašums, attiecīgi, noslēdzot līgumu ar AEnergy, objektā esošais skaitītājs būt pietiekams, lai tiktu veikta patērētās elektroenerģijas uzskaite. 

Ja radušies elektroenerģijas traucējumi, par to jāinformē AS “Sadales tīkls”, zvanot uz bezmaksas uzziņas tālruni 8404 (24h). 

Jā, AEnergy piedāvā elektroenerģiju arī juridiskajām personām. Lai saņemtu mūsu izstrādāto individuālo cenas piedāvājumu, nepieciešams AEnergy mājas lapā aizpildīt īsu pieteikuma formu juridiskajām personām

Kļūt par AEnergy klientu ir vienkārši:

1. solis 
sadaļā Tarifi izvēlieties piemērotāko tarifu un aizpildiet pieteikuma formu;

2. solis
saņemot pieteikumu, AEnergy nosūtīs līgumu uz Jūsu norādīto e-pasta vai objekta adresi;

3. solis
saņemot līgumu, informējiet AEnergy, ka līgums no Jūsu puses ir saskaņots. Pēc saskaņojuma saņemšanas, Jūs kļūstiet par AEnergy klientu.

Jautājumu gadījumā sazinieties, sūtot e-pastu uz info@aeonenergy.lv vai zvanot uz klienta atbalsta centru pa tālruni 27 679 699

Jā, AEnergy piedāvā apvienot visus Jūsu objektus vienā līgumā.

Aizpildot pieteikuma veidlapu, varat norādīt tajā vairākus objektus un izvēlēties katram savu vai visiem vienu Tarifu.

Papildus ir iespēja pieslēgt supertarifu Dzintariņš senioriem ar fiksēto maksu par elektroenerģiju tikai EUR 0.04750 par kWh (bez PVN).

AEnergy klienti jebkurā laikā var mainīt objektam piemērojamo tarifu.

Maksa par tarifa maiņu netiek piemērota.

Lai nomainītu tarifu, informācija jāsūta uz e-pastu info@aeonenergy.lv vai jāzvana klientu atbalsta centram 27 679 699

AEnergy ar klientiem slēdz beztermiņa līgumus. Tas nozīmē, ka mūsu klienti var jebkurā laikā pārtraukt līgumu bez līguma laušanas maksas.

Jums ir tiesības atteikties no SIA „AEnergy” pakalpojuma, neminot atteikšanās iemeslu. 

Atteikuma tiesību veidlapu iespējams lejuplādēt ŠEIT

Ar vispārējiem līguma noteikumiem iespējams iepazīties šeit: 
AEON Energy līguma par elektroenerģijas tirdzniecību pamatnoteikumi

 

Informāciju par plānotajiem un avārijas darbiem saņemtsiet īsziņas vai e-pasta veidā no AS "Sadales tīkls".

Ja objektā nav elektroenerģijas, jāsazinās ar AS "Sadales tīkls", zvanot uz bojājumu pieteikšanas tālruni 8404.

AEnergy rēķinus sūta elektroniski uz klienta norādīto e-pasta adresi 

Piedāvājam rēķinus sūtīt arī pa pastu uz klienta norādīto adresi vai īsziņas (SMS) formā. Tas ir maksas pakalpojums:

 • rēķina saņemšana pa pastu - EUR 1.00
 • rēķina saņemšana īsziņas formā - EUR 0.20

Lai saņemtu rēķinus uz citu pasta adresi, sūtiet informāciju uz AEON Energy e-pastu info@aeonenergy.lv

AEnergy izrakstīto rēķinu apmaksas termiņš ir 15. datums.

Nokavējuma procentus 0.15% apmērā, AEnergy aprēķina sākot ar pirmo rēķina kavējuma dienu, tikai gadījumā, ja klients kavē rēķina apmaksu vairāk kā 10 dienām, t.i. izrakstītais rēķins nav apmaksāts arī pēc 25. datuma.

 

Jā, AEnergy piedāvā šādu iespēju. Jūsu veiktā pārmaksa tiks izmantota, lai segtu kārtējos maksājumus. Pārmaksas apmērs tiks atspoguļots ikmēneša rēķinos.

Ja radušies jautājumi par saņemto elektroenerģijas rēķinu, sazinieties ar AEnergy klientu zvanu centru 27 679 699 vai sūtiet e-pastu uz info@aeonenergy.lv

Apmaksājot rēķinu, jānorāda:

 • AEnergy piešķirtais klienta numurs (atrodams elektroenerģijas tirdzniecības līgumā)

vai

 • AEnergy rēķina numurs

Veicot maksājumu par vairākiem klientiem kopā, nepieciešams norādīt informāciju par abiem klientiem - pretējā gadījumā maksājums pilnā apmērā tiks piesaistīts maksājuma veicējam.

 

Ja esi aizmirsis iesniegt skaitītāja rādījumus no 27.datuma līdz 3.datumam un nevēlies, lai rēķins tiktu sastādīts atbilstoši vidējam patēriņam, dari mums zināmus savus aktuālos skaitītāja rādījumus un par turpmāko parūpēsies AEnergy komanda. 

Derīgi zināt, ka gadījumā, ja skaitītāja rādījumi tiks iesniegti pēc iepriekš minētā termiņa, datu apstrādes procesa dēļ rēķins var tikt izrakstīts arī pēc 10.datuma

Nē, ja objektam ir uzstādīts viedais skaitītājs, tad nav nepieciešams katru mēnesi nodot skaitītāja rādījumus.

Svarīgi pārliecināties vai uzstādītais skaitītājs ir aktīvs. 

To iespējams izdarīt, zvanot AEnergy klientu atbalsta centram 27679699 vai AS “Sadales tīkls” 8403 

Ja izvēlēts izlīdzinātais maksājums, skaitītāja rādījumi jānodod tikai vienreiz gadā.

Skaitītāja rādījumus varat iesniegt:

 

AEnergy iesaka saviem klientiem nodot ikmēneša skaitītāja rādījumus arī gadījumā, ja elektroenerģija attiecīgajā mēnesī nav patērēta. Gadījumā, ja skaitītāja rādījumi netiks nodoti, rēķins tiks sastādīts pēc objekta vidējā patēriņa.

AS “Sadales tīkls” mums atsūtīs datus par Jūsu vidējo patēriņu objektā. Attiecīgi rēķins par konkrēto mēnesi tiks izrakstīs ievērojot vidējo patēriņu objektā.

Vidējais patēriņš objektā var atšķirties no Jūsu faktiskā mēneša patēriņa. 

Šādā gadījumā AEnergy iesaka saviem klientiem iesniegt iepriekšējam tirgotājam pēdējā mēneša skaitītāja rādījumus. Pretējā gadījumā var izveidosies situācija, ka jaunais rēķins tiks sastādīts ievērojot objekta vidējo patēriņu, kas var būt lielāks kā faktiski patērēts attiecīgajā mēnesī.