Alternatīvā enerģija

Mājsaimniecībām, kuras ražo elektroenerģiju!
(saules baterijas, vēja ģenerātori)

Alternatīvā enerģija un tās resursi jau izsenis bijuši viena no lietām, par ko tiek daudz runāts, taču, jāatzīst, šajā jomā aktivitāte varētu būt lielāka.

Lai pievērstu vairāk uzmanības atjaunojamiem energoresursiem, kā arī to ilgtspējīgai izmantošanai, AEnergy elektroenerģijas tirgotājiem piedāvā īpašu pakalpojumu.

AEnergy uzkrāj starpību starp iegūto un mājsaimniecībā patērēto elektroenerģiju.

Uzkrāto starpību pārvēršot naudas izteiksmē. No šī uzkrājuma tiek segtas patērētās elektroenerģijas izmaksas.

AEnergy dod iespēju mājsaimniecībai samazināt savus elektroenerģijas izdevumus līdz nulle (!) EUR, izmantojot NETO norēķinu sistēmu saskaņā ar Elektroenerģijas Tirgus likuma 30.1 pantu tādējādi stimulējot izmantot atjaunojamos energoresursus un ļaujot enerģijai pelnīt naudu Jūsu vietā.

Kā iegūt šo pakalpojumu?

Ja elektrību ģenerējošā iekārta jau ir

Ja Jums jau ir uzstādīta elektrību ģenerējošā iekārta objektā, lūgums sūtīt e-pastu Klientu atbalsta centram info@aeonenergy.lv tajā norādot:

  • Līguma slēdzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu
  • Objekta adresi, uzstādītās ģenerējošās iekārtas datus

Saņemot epastu, AEnergy atbalsta dienests ar Jums sazināsies un nosūtīs līguma piedāvājumu par elektroenerģijas iepirkumu.
 

Ja vēlaties uzstādīt elektrību ģenerējošo iekārtu

Ja vēlaties objektā uzstādīt elektroenerģiju ģenerējošo iekārtu, lūgums sūtīt e-pastu Klientu atbalsta centram info@aeonenergy.lv norādot:

  • Objekta adresi;
  • Objekta vidējo gada patēriņu;

  • Objekta īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu;

  • Informāciju par vēlamo ģenerējošo iekārtu - veids, jauda.

Saņemot e-pastu, AEnergy Klientu atbalsta dienests ar Jums sazināsies un nosūtīs piedāvājumu elektroenerģiju ģenerējošās iekārtas uzstādīšanai.