Jaunumi

Piedāvājuma noteikumi

Vēlies ietaupīt?! Nāc pie AEnergy oktobrī un saņem pirmās 15 kWh BEZ MAKSAS!

 

  1. Vispārējie noteikumi

1.1. Piedāvājuma sniedzējs- SIA “AEnergy”, reģ. nr. 40103905324, juridiskā adrese-  Elizabetes iela 2-400, Rīga, LV-1010.

1.2. Piedāvājuma norises vieta- Latvijas Republika.

1.3.  Kopējais Piedāvājuma periods no 01.10.2019. līdz 31.10.2019.

2. Akcijas norises kārtība

2.1 Lai izmantotu Piedāvājumu, personai no 2019. gada 1. oktobra līdz 2019. gada 31.oktobrim jākļūst par AEnergy elektroenerģijas pakalpojuma klientu, noslēdzot līgumu ar AEnergy par elektroenerģijas iegādi uz 12 mēnešu periodu.

2.2 Persona var aizpildīt klienta pieteikuma veidlapu AEnergy mājas lapā: www.aenergy.lv vai sūtot informāciju par vēlmi noslēgt līgumu uz AEnergy epastu: info@aeonenergy.lv

 2.3. Pēc 2.2. punktā noteiktās informācijas saņemšanas AEnergy ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā nosūta personai līgumu par elektroenģijas iegādi uz personas norādīto epasta adresi.

2.4. Pēc 2.3. punktā noteiktā līguma saņemšanas, persona ar to iepazīstas un elektroniski nosūta AEnergy parakstītu līguma kopiju.

2.5. Visi pieteikumi un līgumi par elektroenerģijas iegādi, kas tiks nosūtīti uz AEnergy epastu info@aeonenergy.lv līdz 31.10.2019. plkst. 24:00, tiks uzskatīti kā noslēgti šīs akcijas ietvaros.

2.6. Atlaide 15 kWh bez maksas tiek piemērota tikai pirmajam rēķinam, ko saņemsiet no AEnergy.

2.7. Atlaide 15 kWh bez maksas tiek piemērota tikai elektroenerģijai. AS “Sadales tīkls” komponentes paliek nemainīgas un tiek piemērotas visai mēneša patērētajai elektroenerģijai atbilstoši objekta tehniskajiem datiem.

2.8. Līguma laušanas gadījumā līgumsods tiek piemērtos 15 EUR apmērā.

2.9. Piedāvājumam var pieteikties jebkura vismaz 18 gadus veca persona. Piedāvājumā nepiedalās esošie AEnergy klienti, kas jau ir noslēguši līgumu par elektroenerģijas iegādi un, kas šo pakalpojumu ir atteikuši šī Piedāvājuma periodā.

2.10.  Ievērojot to, ka klientam ir atteikuma tiesības, t.i. 14 dienu laikā atteikties no noslēgtā elektroenerģijas iegādes līguma ar AEnergy, Piedāvajumam var pieteikteis tikai tie klienti, kas nav izmantojuši šīs tiesības un atteikušies no Piedāvājuma periodā noslēgtā līguma ar AEnergy.

3. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

3.1. Pretenzijas šī Piedāvājuma sakarā iesniedzamas elektroniski, Pretenzijas nosūtāmas uz SIA “AEnergy”, reģ. nr. 40103905324, epasta adesi- info@aeonenergy.lv līdz 2019. gada 30. novembrim (mēnesis no akcijas norises pēdējās dienas). Piedāvājuma sniedzējs izskata pretenziju un atbild uz to 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc saņemšanas.

4. Nobeiguma noteikumi

4.1. Piedāvājuma sniedzējs neatbild par jebkuras personas jebkuriem izdevumiem, kas saistīti ar Piedāvājuma izmantošanu.  

4.2. Dāvanu nevar saņemt citā šajos Noteikumos nenorādītā veidā un tās vērtību nevar saņemt naudā vai citās precēs un pakalpojumos.

4.3. Piedāvājuma sniedzējs jebkurā brīdī var mainīt Piedāvājuma noteikumus, pagarinot vai saīsinot Piedāvājuma termiņu.

 

Rīgā, 01.10.2019.

SIA AEnergy